آخرین اخبار : 

گارانتی

گارانتی محصولات G1008T و G1009
با توجه به خط مشی این مجموعه در ارتباط صادقانه سعی بر این است که حداکثر توانمندی مجموعه در قبال پاسخ گویی به مشتریان استفاده شود لذا توجه به نکات زیر ضروری است :

*لطفا توجه کنید که دستگاه حتما دارای برچسب نهایی باشد و خدمات گارانتی فقط توسط پویا الکترونیک انجام خواهد شد .

ما براساس تشخیص کارشناس خود ، کالای تحت پوشش گارانتی را با استفاده از قطعات اصلی ، تعمیر کرده و به درستی عملکرد قطعات تعمیر یا تعویض شده در مدت ضمانت ،تا پایان گارانتی دستگاه تضمین می شود .