آخرین اخبار : 

برد راه اندازه رله فن با قابلیت تنظیم دما

این برد روی هرخودرویی که سنسور دمای NTC دارد،قابل نصب می باشد.

نحوه کار این برد به این صورت است که : شما دمای روشن و خاموش شدن را با میکرو سوییچ هایی که روی برد هستند تعریف می کنید و از آن به بعد رله دور کند در همان دماها عمل خواهد کرد.

 

IMG_20170404_080803