آخرین اخبار : 

برد محافظ ای سی یو بوش ۷٫۴٫۴

برد محافظ ای سی یو بوش ۷٫۴٫۴ پژوی ۴۰۵ و پارس.

برد محافظ جهت جلوگیری از بهم ریختن برنامه داخل خود ای سی یو نصب می شود.

این برد اندازه کوچکی دارد و روی خودروهای دوگانه سوز کارگاهی بمدت طولانی کاملا تست شده است.

NEW-PROTECTOR