آخرین اخبار : 

برد کاهنده دمای عملکرد فن

-با نصب این برد روی ایسیو های مختلف فن زودتر از دمای نرمال عمل میکند.نحوه کار این برد به این شکل است که بعد از رسیدن دمای موتور به دمای بالاتر از ۸۰ درجه این مدار وارد عمل میشود و ۱۰ درجه به دما اضافه و فن زودتر از زمان نرمال شروع بکار میکند.
-این برد برای خودروهای پژو و پراید تست شده است و احتمال داغ شدن موتور کمتر میشود و از سوختن واشر سرسیلندر تا حدودی جلوگیری میکند.
-این برد برای تمام ایسیو هایی که سنسور دما (فشنگی آب) مشابه با سنسور دمای سیستم های سوخت رسانی زیمنس یا والئو (S2000) دارند بکار میرود.IMG_20160102_101427